1. reptiler

  reptiler, annat namn på klassen kräldjur.
 2. reptilhjärna

  reptilhjärna är ett skämtsamt ord för de delar av människans hjärna som kontrollerar viktiga och grundläggande funktioner i kroppen som har att göra med bland annat mat och fortplantning.

 3. däggdjurslika reptiler

  däggdjurslika reptiler är en grupp kräldjur som levde för 320–150 miljoner år sedan.
 4. reptil

  repti´l subst. ~en ~er ORDLED: rept-il-en
  Svensk ordbok
 5. Reptilia

  Reptilia, det vetenskapliga namnet på klassen kräldjur.
 6. kräldjur

  kräldjur, reptiler, Reptilia, klass ryggradsdjur med drygt 6 500 nu levande arter fördelade på de fyra ordningarna sköldpaddor, krokodilartade kräldjur, bryggödlor och fjällreptiler (som innefattar ödlor, masködlor och ormar).

 7. anakonda

  anakonda är en art i familjen boaormar och kallas också grön anakonda.
 8. livslängd

  livslängd, den tidrymd under vilken en individ lever, i regel räknad från födelse/kläckning till död.

 9. segelödlor

  segelödlor är en grupp kräldjur som levde för 318–251 miljoner år sedan.
 10. rödlista

  rödlista är en lista över arter av djur, växter och svampar som riskerar att försvinna från en region, ett land eller hela världen.