1. resa sig

  re`sa sig verb reste rest, pres. reser ORDLED: res-er
  Svensk ordbok
 2. RES

  RES, medicinsk term, se retikuloendotelialt system.
 3. res

  res, kors, klipp, i V-form staplat, ofta klent rundvirke.
 4. resande

  resande är en folkgrupp som troligen har samma ursprung som romerna.
 5. Resande man

  Resande man, örlogsfartyg sjösatt 1659 och förlist i november 1660 vid Landsort i Stockholms södra skärgård.
 6. resandes träd

  resandes träd, se de resandes träd.
 7. Resare-Bengt

  Resare-Bengt, benämning på Bengt Bengtsson Oxenstierna.
 8. res judicata

  res judicata, rättssak som är avgjord genom lagakraftvunnen dom och som därför inte kan tas upp till ny prövning.
 9. res publica

  res publica, i det antika Rom den abstrakta staten i motsats till det faktiskt handlande romerska folket, populus Romanus (jämför SPQR).
 10. Res Gestae

  Res Gestae (lat., ’utförda handlingar’), benämning på kejsar Augustus offentliga ”verksamhetsberättelse”.