1. reserv

  reserv, inom det militära, se reserven.
 2. reserv

  reserv, inom företagsekonomin sparad tillgång, vanligen delar av företagets eget kapital som inte är aktiekapital i ett aktiebolag.
 3. reserv

  reserv, i allmän betydelse resurs som kan utnyttjas vid behov.
 4. reserv

  reser´v subst. ~en ~er ORDLED: re-serv-en
  Svensk ordbok
 5. dold reserv

  dold reserv, äldre term inom redovisning för skillnaden mellan verkligt värde och bokfört värde av en tillgång.
 6. reserven

  reserven, något vardaglig benämning på den personalkategori som reservofficerare tillhör.
 7. reservat

  reservat, stycke skyddad natur, se naturreservat.
 8. reservat

  reservat, område avsatt för ursprungsbefolkning.
 9. reservkvot

  reservkvot, reservkrav, den andel av bankernas inlåning som bankerna håller som reserv.
 10. reservoar

  reservoar, behållare, förvaringskärl, cistern.