1. reservoar

  reservoar, behållare, förvaringskärl, cistern.
 2. reservoarpenna

  reservoarpenna, pennskaft med behållare (reservoar) för bläck och fast skrivspets i metall.
 3. reservoarbergart

  reservoarbergart, bergart i vilken olja eller naturgas har ansamlats.
 4. reservoar

  reservoa´r subst. ~en ~er ORDLED: re-servo-ar-en
  Svensk ordbok
 5. kol

  kol, icke-metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14, kolgruppen; kemiskt tecken C.
 6. reservoarpenna

  reservoa`rpenna subst. ~n reservoarpennor ORDLED: re-servo-ar--penn-an
  Svensk ordbok
 7. mjälte

  mjälte, latin lien, grekiska splēn, lymfatiskt organ som finns hos alla ryggradsdjur, hos däggdjur inklusive människa beläget till vänster på ryggsidan i bukhålan bakom de understa revbenen.
 8. Mingetjaur-reservoaren

  Mingetjaur-reservoaren, sjö i norra Azerbajdzjan; för belägenhet se landskarta Azerbajdzjan.
 9. Sobradinho-reservoaren

  Sobradinho-reservoaren, sjö i östra Brasilien; för belägenhet se landskarta Brasilien.
 10. Mbakaou-reservoaren

  Mbakaou-reservoaren, sjö i mellersta Kamerun; för belägenhet se landskarta Kamerun.