1. resolution

  resolution, i internationella organisationer av medlemsstaterna eller (i icke-statliga organisationer) av medlemmarna antagen text som rekommenderar eller slår fast principer eller handlingsvägar.
 2. resolut

  resolu´t adj., neutr. ~ ORDLED: re-sol-ut
  Svensk ordbok
 3. resolution

  resolution, ett förfarande som innebär att staten genom Riksgälden tar kontroll över krisdrabbade värdepappersinstitut (exempelvis banker eller värdepappersföretag) för att dessa ska rekonstrueras eller avvecklas under ordnade former.

 4. resolutionsreserv

  resolutionsreserv,  en statlig reserv som syftar till att stabilisera finansmarknadens värdepappersinstitut (exempelvis banker och värdepappersbolag) i kristider.

 5. resolution

  resolution [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-sol-ut-ion-en
  Svensk ordbok
 6. Christofer Columbus

  Columbus, Christofer, italienska Cristoforo Colombo, spanska Cristóbal Colón, född 1451, död 21 maj 1506, italiensk sjöfarare i Kastiliens tjänst, en av Amerikas upptäckare.

 7. Michail Gorbatjov

  Gorbatjov, Michail, född 2 mars 1931, rysk politiker under sovjettiden, född i byn Privolnoje i Stavropoldistriktet i södra Ryssland.

 8. hessiska partiet

  hessiska partiet, benämning på anhängare till arvprinsen Fredrik av Hessen och prinsessan Ulrika Eleonora.
 9. Robert Kennedy

  Kennedy, Robert, 1925–68, amerikansk jurist och politiker (demokrat), bror till John F. Kennedy och Edward Kennedy, son till Joseph Kennedy.
 10. tåget över Bält

  tåget över Bält, Karl X Gustavs marsch med delar av den svenska armén över de isbelagda danska sunden 30 januari och 5–6 februari 1658, ett av den svenska krigshistoriens mest chansartade och framgångsrika företag.