1. respekt

  respekt är ungefär att visa eller känna att man värdesätter någon eller någons egenskaper.
 2. respekt

  respek´t subst. ~en ORDLED: re-spekt-en
  Svensk ordbok
 3. respektlös

  respek`tlös adj. ~t ORDLED: re-spekt--lös
  Svensk ordbok
 4. respektingivande

  respek`tingivande adj., ingen böjning ORDLED: re-spekt--in-giv-ande
  Svensk ordbok
 5. respektfull

  respek`tfull adj. ~t ORDLED: re-spekt--full
  Svensk ordbok
 6. respektabel

  respekta´bel adj. ~t respektabla ORDLED: re-spekt-abl-are
  Svensk ordbok
 7. respektera

  respekte´ra verb ~de ~t ORDLED: re-spekt-er-ar SUBST.: respekterande
  Svensk ordbok
 8. respektive

  2respektive [-i´ve el. res´-] adj., ingen böjning ORDLED: re-spekt-ive
  Svensk ordbok
 9. respektive

  1respektive [-i´ve el. res´-] konj. ORDLED: re-spekt-ive FÖRK.: resp.
  Svensk ordbok
 10. Vera Nilsson

  Nilsson, Vera, född 1 juni 1888, död 13 maj 1979, konstnär, en av sin tids främsta svenska färgkonstnärer.