1. respektfull

  respek`tfull adj. ~t ORDLED: re-spekt--full
  Svensk ordbok
 2. Henry Ford

  Ford, Henry, II, 1917–87, industriman, sonson till Henry Ford, son till Edsel Ford, ledare av Ford Motor Company 1945–79.
 3. Pietro Aretino

  Aretino, Pietro, 1492–1556, italiensk författare, huvudsakligen verksam i Rom och Venedig.
 4. Jan Henrik Swahn

  Swahn, Jan Henrik, född 1959, författare och översättare, son till Sven Christer Swahn.

 5. Jean-Paul Sartre

  Sartre, Jean-Paul, född 21 juni 1905, död 15 april 1980, fransk författare och filosof.
 6. Paulo Mendes da Rocha

  Mendes da Rocha, Paulo, född 1928, brasiliansk arkitekt.
 7. arbetarteater

  arbetarteater, term använd i flera, delvis sammanfallande betydelser.
 8. interkulturell kompetens

  interkulturell kompetens, en individs förmåga att kunna hantera en situation präglad av interkulturell kommunikation på ett kulturellt förväntat, accepterat eller föreskrivet sätt. 

 9. bondkomik

  bondkomik, folkligt inriktad scenisk underhållning, vanligen på dialekt.
 10. vandalism

  vandalism, hänsynslös förstörelse.