1. respons

  respons, svar, beteende, en organisms reaktion på en specifik stimulering (stimulus).
 2. respons

  respons [-ån´s äv. -åŋ´s] subst. ~en ORDLED: re-spons-en
  Svensk ordbok
 3. dos–respons-analys

  dos–respons-analys, statistisk metodik för att i biologiska försök bestämma hur dosen av t.ex. ett läkemedel inverkar på en respons, t.ex. blodtryck eller (av binär typ) död/levande eller canceruppkomst/icke uppkomst.
 4. stimulus–respons-psykologi

  stimulus–respons-psykologi, detsamma som S–R-psykologi.
 5. responsum

  responsum, utlåtande med bedömning av rättsfrågor eller förekomsten av handelsbruk.
 6. responsvariabel

  responsvariabel, i statistiken vanlig benämning på den beroende variabeln i t.ex. en regressions- eller variansanalys.
 7. responsorium

  responsorium, växelsång i gudstjänsten mellan försångare och kör eller menighet; den senare sjunger ett omkväde.
 8. responsorial sång

  responsorial sång, växelsång mellan en försångare och endera alla övriga i rummet eller en särskild sånggrupp.
 9. evoked response

  evoked response (eng., ’framkallat svar’) betecknar inom elektrofysiologin olika elektriska ”svar” i nervsystemet på t.ex. retning av perifera nerver eller sinnesorgan.
 10. flexible response

  flexible response, strategisk doktrin inom NATO, antagen 1967 med syfte att avskräcka Sovjetunionen från militärt angrepp i Europa.