1. restera

  reste´ra verb ~de ~t ORDLED: rest-er-ar SUBST.: resterande
  Svensk ordbok
 2. Konstantin den store

  Konstantin den store, Konstantin I (Flavius Valerius Constantinus), född troligen 272 eller 273, död 22 maj 337 e.Kr., romersk kejsare, son till Constantius I och Helena.
 3. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H 2O.
 4. gentest

  gentest, allmän benämning på procedur som utförs för att man vill skaffa viss information om en individs arvsanlag (gener) genom en riktad analys av DNA.

 5. natriumhydroxid

  natriumhydroxid, kaustiksoda, NaOH, är den viktigaste industriella råvaran för neutralisation eller åstadkommande av basisk miljö.
 6. syntes

  syntes, inom kemin benämning på procedur att framställa en definierad kemisk förening.
 7. perserkrigen

  perserkrigen, konflikterna mellan Iran och ett antal stadsstater i Grekland i början av 400-talet f.Kr.
 8. proteinomsättning

  proteinomsättning, nedbrytning och uppbyggnad av proteiner i kroppen.
 9. Amazonfloden

  Amazonfloden, portugisiska Rio Amazonas, spanska Río Amazonas, flod i Sydamerika, världens största avseende såväl längd som vattenrikedom.
 10. Samväldet

  Samväldet är en organisation av 53 självständiga länder (se textruta).