1. retardation

  retardation,  fartminskning, i allmänt språkbruk motsatsen till acceleration.
 2. retardation

  retardation, i psykologisk mening försenad utveckling, främst av intellektuella funktioner.
 3. reta

  re`ta verb ~de ~t ORDLED: ret-ar SUBST.: retande, retning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 4. retabel

  retabel (spanska retablo, ytterst av retro- och latin tabula ’bräda’, ’planka’), altar- eller helgonskåp bestående av en skärmvägg mot vilken är placerad en mittgrupp omgiven av stående apostlar eller helgon.
 5. retailbank

  retailbank, bank med speciell inriktning på hushållssektorn.
 6. Retalhuleu

  Retalhuleu, stad i sydvästra Guatemala; för belägenhet se landskarta Guatemala.
 7. retardering

  retardering, etnologisk term för den eftersläpning i bruket av en sed eller ett föremål som varit vanlig inom den för nyheter mindre mottagliga allmogekulturen.
 8. retarder

  retarder, extra bromsanordning på motorfordon som kan erfordras vid långa bromssträckor.
 9. retor

  retor, talare, person utbildad i talekonst.
 10. mental retardation

  mental retardation, den vanligaste internationella benämningen på psykisk utvecklingsstörning eller begåvningshandikapp, dvs. en hämmad begåvningsutveckling som iakttagits sedan barnaåren och som föranleder hjälpbehov i det dagliga livet.