1. reta

  re`ta verb ~de ~t ORDLED: ret-ar SUBST.: retande, retning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 2. retailbank

  retailbank, bank med speciell inriktning på hushållssektorn.
 3. retardation

  retardation, i psykologisk mening försenad utveckling, främst av intellektuella funktioner.
 4. retabel

  retabel (spanska retablo, ytterst av retro- och latin tabula ’bräda’, ’planka’), altar- eller helgonskåp bestående av en skärmvägg mot vilken är placerad en mittgrupp omgiven av stående apostlar eller helgon.
 5. retarder

  retarder, extra bromsanordning på motorfordon som kan erfordras vid långa bromssträckor.
 6. retardering

  retardering, etnologisk term för den eftersläpning i bruket av en sed eller ett föremål som varit vanlig inom den för nyheter mindre mottagliga allmogekulturen.
 7. Retalhuleu

  Retalhuleu, stad i sydvästra Guatemala; för belägenhet se landskarta Guatemala.
 8. retardation

  retardation,  fartminskning, i allmänt språkbruk motsatsen till acceleration.
 9. retas

  re`tas verb retades retats ORDLED: ret-as SUBST.: retande
  Svensk ordbok
 10. retablera

  retable´ra verb ~de ~t ORDLED: re-tabl-er-ar SUBST.: retablerande, retablering
  Svensk ordbok