1. retor

  retor, talare, person utbildad i talekonst.
 2. retardation

  retardation,  fartminskning, i allmänt språkbruk motsatsen till acceleration.
 3. retardation

  retardation, i psykologisk mening försenad utveckling, främst av intellektuella funktioner.
 4. retardering

  retardering, etnologisk term för den eftersläpning i bruket av en sed eller ett föremål som varit vanlig inom den för nyheter mindre mottagliga allmogekulturen.
 5. retarder

  retarder, extra bromsanordning på motorfordon som kan erfordras vid långa bromssträckor.
 6. mental retardation

  mental retardation, den vanligaste internationella benämningen på psykisk utvecklingsstörning eller begåvningshandikapp, dvs. en hämmad begåvningsutveckling som iakttagits sedan barnaåren och som föranleder hjälpbehov i det dagliga livet.
 7. retardation

  retardation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: re-tard-at-ion-en
  Svensk ordbok
 8. retarderad

  retarde´rad adj. retarderat ORDLED: re-tard-er-ad
  Svensk ordbok
 9. retardera

  retarde´ra verb ~de ~t ORDLED: re-tard-er-ar SUBST.: retarderande, retardering
  Svensk ordbok
 10. retorik

  retorik, dels vältalighet i praktiken, dels teorin om denna.