1. retina

  retina, anatomisk term för ögats näthinna.
 2. retinal

  retinal, orangefärgat fast ämne, aldehydderivat av vitamin A, som erhålls vid oxidation av vitamin A.
 3. retina

  retina [-ti`- äv. re´-] subst. ~n ORDLED: ret-in-an
  Svensk ordbok
 4. näthinna

  näthinna, retina , den tunna genomskinliga hinna som kläder ut insidan av ögat från strålkroppen till synnerven.
 5. retinakulum

  retinakulum, retinakel, anatomisk benämning på bindvävssträng som håller strukturer på plats, t.ex. retinaculum extensorum och flexorum, bindvävssträng som håller senorna till handledens och fotvristens sträck- och böjmuskler på plats.
 6. retinol

  retinol, den aktiva formen av A-vitamin.
 7. amotio retinae

  amotio retinae, ablatio retinae, se näthinneavlossning.
 8. ablatio retinae

  ablatio retinae, detsamma som näthinneavlossning.
 9. fotokemi

  fotokemi, studiet av kemiska reaktioner som kan framkallas i ett system genom absorption av ljusstrålning; ibland inkluderas även kemiska reaktioner initierade på annat sätt men vilka leder till utsändande av ljus (se kemiluminescens).
 10. retinopati

  retinopati, medicinsk term för sjukdom i ögats näthinna, t.ex. diabetesretinopati (jämför diabetes).