1. retur

  retu´r subst. ~en ~er ORDLED: re-tur-en
  Svensk ordbok
 2. returord

  returord, ord som visar lyssnarens reaktion på vad talaren säger.
 3. returbock

  returbock, vanlig benämning på råbock som på grund av ålder gått tillbaka i såväl horn- som kroppsutveckling.
 4. returpapper

  returpapper, papper och papp som kan återutnyttjas som fiberråvara i pappersproduktionen.
 5. returprodukt

  returprodukt, restprodukt som kan återanvändas på samma sätt som den avsågs användas på som ny.
 6. returglas

  returglas, återgångsglas, förpackningsglas (t.ex. ölflaskor) som efter användning rengörs för att återanvändas i ursprunglig form. Se glasåtervinning.
 7. retursträck

  retursträck, fågelflyttning där flyttande fåglar på grund av ogynnsamma väder- och vindförhållanden avbryter ett flyttningspass och vänder tillbaka.
 8. tur och retur-biljett

  tur och retur-biljett se turochreturbiljett
  Svensk ordbok
 9. returmatch

  retu`rmatch subst. ~en ~er; äv. förk. retur ORDLED: re-tur--match-en
  Svensk ordbok
 10. returnera

  returne´ra verb ~de ~t ORDLED: re-turn-er-ar SUBST.: returnerande, returnering
  Svensk ordbok