1. returpapper

  returpapper, papper och papp som kan återutnyttjas som fiberråvara i pappersproduktionen.
 2. returbock

  returbock, vanlig benämning på råbock som på grund av ålder gått tillbaka i såväl horn- som kroppsutveckling.
 3. retur

  retu´r subst. ~en ~er ORDLED: re-tur-en
  Svensk ordbok
 4. returprodukt

  returprodukt, restprodukt som kan återanvändas på samma sätt som den avsågs användas på som ny.
 5. retursträck

  retursträck, fågelflyttning där flyttande fåglar på grund av ogynnsamma väder- och vindförhållanden avbryter ett flyttningspass och vänder tillbaka.
 6. returord

  returord, ord som visar lyssnarens reaktion på vad talaren säger.
 7. returglas

  returglas, återgångsglas, förpackningsglas (t.ex. ölflaskor) som efter användning rengörs för att återanvändas i ursprunglig form. Se glasåtervinning.
 8. tur och retur-biljett

  tur och retur-biljett se turochreturbiljett
  Svensk ordbok
 9. returmatch

  retu`rmatch subst. ~en ~er; äv. förk. retur ORDLED: re-tur--match-en
  Svensk ordbok
 10. returnera

  returne´ra verb ~de ~t ORDLED: re-turn-er-ar SUBST.: returnerande, returnering
  Svensk ordbok