1. rev

  rev, gammal svensk längdenhet.
 2. rev

  rev, fiskelina vid vilken en eller flera krokar är fästade.
 3. rev

  rev, friliggande eller från land utskjutande långsträckt undervattensgrund, eller en bank som byggts upp av material som transporterats av vågor och strömmar.
 4. rev

  rev se riva
  Svensk ordbok
 5. rev

  2rev subst. ~en ~ar ORDLED: rev-en
  Svensk ordbok
 6. rev

  1rev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rev-et
  Svensk ordbok
 7. Horns Rev

  Horns Rev, ett över 30 km långt sandrev i Nordsjön utanför Danmarks västligaste punkt Blåvands Huk, nordväst om Esbjerg.

 8. reva

  reva, att minska ett segels area.
 9. reva

  reva eller utlöpare är en smal stam som växer ut från den del av en växt som finns närmast marken.
 10. revkalksten

  revkalksten, kalksten som består av mer eller mindre fragmenterade rester av fossila rev.