1. reva

  reva, utlöpare , nedliggande, vanligen smal stam som utgår från den marknära delen av en växt och som bär rotslående kortskott.
 2. reva

  reva, att minska ett segels area.
 3. reva

  2re`va verb ~de ~t ORDLED: rev-ar SUBST.: revande, revning
  Svensk ordbok
 4. reva

  1re`va subst. ~n revor ORDLED: rev-an
  Svensk ordbok
 5. revansch

  revansch är att ge igen efter ett nederlag eller komma igen efter ett misslyckande.
 6. revaskularisering

  revaskularisering, medicinsk åtgärd för att återställa blodcirkulationen i ett område där cirkulationen är nedsatt eller upphävd på grund av artärförträngning eller blodpropp.
 7. revalvering

  revalvering innebär att ett land höjer värdet på den egna valutan, alltså de egna pengarna, i förhållande till andra länders valuta.
 8. Reval

  Reval , det tyska, länge även i Sverige använda namnet på staden Tallinn i Estland.
 9. revansch

  revan´sch subst. ~en ~er ORDLED: re-vansch-en
  Svensk ordbok
 10. revalvera

  revalve´ra verb ~de ~t ORDLED: re-valv-er-ar SUBST.: revalverande, revalvering
  Svensk ordbok