1. revaskularisering

  revaskularisering, medicinsk åtgärd för att återställa blodcirkulationen i ett område där cirkulationen är nedsatt eller upphävd på grund av artärförträngning eller blodpropp.
 2. rev

  rev, fiskelina vid vilken en eller flera krokar är fästade.
 3. rev

  rev, gammal svensk längdenhet.
 4. reva

  reva, att minska ett segels area.
 5. reva

  reva eller utlöpare är en smal stam som växer ut från den del av en växt som finns närmast marken.
 6. rev

  rev, friliggande eller från land utskjutande långsträckt undervattensgrund, eller en bank som byggts upp av material som transporterats av vågor och strömmar.
 7. Horns Rev

  Horns Rev, ett över 30 km långt sandrev i Nordsjön utanför Danmarks västligaste punkt Blåvands Huk, nordväst om Esbjerg.

 8. Gerard Reve

  Reve, Gerard, 1923–2006, nederländsk författare.
 9. rev

  rev se riva
  Svensk ordbok
 10. revs

  revs se rivas
  Svensk ordbok