1. revers

  revers, skriftlig skuldförbindelse eller utfästelse av en låntagare.
 2. revers

  revers, frånsida, baksidan av mynt eller medalj.
 3. reversering

  reversering, omkastning av rotationsriktningen i maskineri, t.ex. valsverk eller fartygs propelleraxel, vilken kan uppnås genom att den primära drivkällan kan stoppas och sedan startas med omkastad rotationsriktning eller med backslag.
 4. reversibel process

  reversibel process, inom naturvetenskapen en process som i varje punkt är omvändbar, och därmed kan gå i motsatt riktning.
 5. revers

  revers´ subst. ~en ~er ORDLED: re-vers-en
  Svensk ordbok
 6. reversionspendel

  reversionspendel, pendel med flyttbara massor och upphängningsaxlar.
 7. reversibel

  reversibel, omvändbar, som kan gå tillbaka, t.ex. reversibla sjukliga förändringar, sjukliga förändringar som kan gå tillbaka, läka ut, antingen av sig själva (spontant) eller efter behandling.
 8. reversi

  reversi, ett på 1700- och 1800-talen populärt kortspel för fyra deltagare, vilket gick ut på att ta så få stick som möjligt (eller alla).
 9. reversion

  reversion, sjukdom på vinbär som sprids av vinbärsgallkvalster.
 10. reversaltendens

  reversaltendens, fenomen som ibland uppträder vid läsning och skrivning.