1. revidera

  revide´ra verb ~de ~t ORDLED: re-vid-er-ar SUBST.: reviderande, revidering; revision
  Svensk ordbok
 2. Liberalerna

  Liberalerna, L, 1934–90 Folkpartiet, 1990–2015 Folkpartiet liberalerna, politiskt parti, grundat 1934, med organisatoriska rötter i Frisinnade landspartiet, som bildades 1902.

 3. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 4. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 5. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 6. reformationen

  reformationen, process inom kristendomen som ursprungligen var avsedd att reformera kyrkan men som i stället medförde en brytning med påvekyrkan och uppkomsten av nya kyrkobildningar.
 7. Mohandas Karamchand Gandhi

  Gandhi, Mohandas Karamchand, född 2 oktober 1869, död 30 januari 1948, indisk politiker och andlig ledare, ofta kallad ”mahatma” (stor ande).

 8. Stieg Larsson

  Larsson, Stig-Erland (Stieg), född 15 augusti 1954, död 9 november 2004, journalist och författare.

 9. Jean Sibelius

  Sibelius, Johan ( Jean), född 8 december 1865, död 20 september 1957, finländsk tonsättare.
 10. Hugo Alfvén

  Alfvén, Hugo, född 1 maj 1872, död 8 maj 1960, tonsättare och dirigent, framstående företrädare för nationalromantiken i svensk musik.