1. omvårdnad

  omvårdnad, huvudämne inom svensk sjuksköterskeutbildning och även inom det gymnasiala omvårdnadsprogrammet.
 2. FARC

  FARC, FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (’Colombias väpnade revolutionära styrkor – Folkarmén’), colombiansk gerilla grundad 1964, sedan 2017 politiskt parti vid namn Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

 3. internationella fonetiska alfabetet

  internationella fonetiska alfabetet, IPA, det system för fonetisk skrift som har antagits av IPA (International Phonetic Association).
 4. Europeiska enhetsakten

  Europeiska enhetsakten, revidering av Romfördraget, se Enhetsakten.
 5. barn- och ungdomsvård

  barn- och ungdomsvård, benämning på vissa insatser inom ramen för socialtjänstens omsorg om barn och ungdom.
 6. Helsingforskonventionen 1974

  Helsingforskonventionen 1974, internationell överenskommelse, sluten 1974, om skydd för östersjöområdets marina miljö.
 7. Enhetsakten

  Enhetsakten, egentligen Europeiska enhetsakten (engelska Single European Act), resultat av revidering av Romfördraget, vilket sedan 1957 legat till grund för samarbetet inom den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).

 8. terrorlagstiftning

  terrorlagstiftning, samlingsbegrepp för de lagar som reglerar terrorism och terroristbrott.

 9. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 10. Fredrik Reinfeldt

  Reinfeldt, Fredrik, född 4 augusti 1965, politiker (moderat), riksdagsman sedan 1991, partiordförande 2003–15, statsminister 2006–14.