1. Europeiska enhetsakten

  Europeiska enhetsakten, revidering av Romfördraget, se Enhetsakten.
 2. internationella fonetiska alfabetet

  internationella fonetiska alfabetet, IPA, det system för fonetisk skrift som har antagits av IPA (International Phonetic Association).
 3. Helsingforskonventionen 1974

  Helsingforskonventionen 1974, internationell överenskommelse, sluten 1974, om skydd för östersjöområdets marina miljö.
 4. gymnasieingenjör

  gymnasieingenjör, person som avlagt ingenjörsexamen vid tekniskt gymnasium.
 5. Enhetsakten

  Enhetsakten egentligen Europeiska enhetsakten (engelska Single European Act), resultat av revidering av Romfördraget, vilket sedan 1957 legat till grund för samarbetet inom den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).
 6. Rudolf Arnheim

  Arnheim, Rudolf, 1904–2007, tysk-amerikansk konsthistoriker, filmteoretiker och psykolog.
 7. Ada Nilsson

  Nilsson, Ada, 1872–1964, kvinno- och skolläkare.
 8. Eero Kiviniemi

  Kiviniemi, Eero, född 1937, finländsk språkforskare, professor i finska språket (namnforskning) vid Helsingfors universitet 1971–98.
 9. Svensk utbildningsnomenklatur

  Svensk utbildningsnomenklatur, SUN, standard för klassificering av enskilda utbildningar.
 10. Lagkommissionen

  Lagkommissionen, Stora lagkommissionen, kommission för revidering av de medeltida lands- och stadslagarna, tillsatt av Karl XI 1686.