1. ria

  ria, vanligen ett torkhus inom en gårdsanläggning, ofta på grund av brandfaran uppförd ett stycke utanför den övriga gården, men termen har också använts om större anläggningar för torkning av t.ex. sjöskadad spannmål.
 2. sädesrensning

  sädesrensning, rensning av den tröskade säden från halm, agnar och dålig säd.
 3. Star Wars

  Star Wars, amerikansk rymdsaga skapad 1977 av George Lucas.
 4. finnmarker

  finnmarker, finnbygder, finnskogar, de områden i Sverige där svedjebrukande finska nybyggare (”skogsfinnar”) slog sig ned i större antal ca 1570–ca 1660.