1. ricin

  ricin, Ricinus communis, art i familjen törelväxter.

 2. ricin

  ricin, giftigt protein i växten ricin.
 3. ricinolja

  ricinolja, olja som utvinns genom kallpressning av rostade, mogna, skalade frön av växten ricin.
 4. ricinolsyra

  ricinolsyra, cis- 12-hydroxi-9-oktadekensyra, den dominerande syrakomponenten (ca 90 %) i ricinolja.
 5. ricinuleider

  ricinuleider, Ricinulei , ordning spindeldjur med över 50 arter i tropiska Västafrika och från Texas till Amazonas.
 6. ricinolja

  rici`nolja subst. ~n ORDLED: ric-in--olj-an
  Svensk ordbok
 7. ricinbuske

  rici`nbuske subst. ~n ricinbuskar ORDLED: ric-in--busk-en
  Svensk ordbok
 8. toxin

  toxin, giftigt ämne som bildas av bakterie, alg, svamp, växt eller djur.
 9. törelväxter

  törelväxter, Euphorbiaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med drygt 7 000 arter träd, buskar, lianer och ett- till fleråriga örter, främst i tropiska områden men också i tempererade trakter; vissa är suckulenter.
 10. oljeväxter

  oljeväxter, växter som innehåller fetter i så stor mängd att de odlas.