1. riddarroman

  riddarroman, riddarsaga , medeltida berättande hövisk litteratur, främst romans bretons.
 2. riddare

  riddare, latin miles, engelska knight, franska chevalier, tyska Ritter, medeltida titel.
 3. ridsport

  ridsport, hästsport där samspelet mellan häst och ryttare (körsven) fäller utslaget.

 4. ridning

  ridning är konsten att sitta på en häst och få den att göra det som ryttaren vill.
 5. riddarorden

  riddarorden, sammanslutning av riddare, vilka under medeltiden verkade för kristendomens spridning, se Johanniterorden, Tempelherreorden, Tyska orden.
 6. Ridley Scott

  Scott, Ridley, född 30 november 1937, brittisk filmregissör.

 7. riddarväsen

  riddarväsen, det adliga system som upprätthölls av riddare, vanligen förknippat med västeuropeisk hög- och senmedeltid.
 8. Riddarholmskyrkan

  Riddarholmskyrkan, grav- och minneskyrka på Riddarholmen i Stockholm, uppförd i slutet av 1200-talet som klosterkyrka för franciskanerna.
 9. riddare

  riddare, titel för medlem av lägsta graden i en riddarorden, dvs. innehavare av ett utmärkelsetecken.
 10. Ridderskapet och Adeln

  Ridderskapet och Adeln, högtidligare benämning på adeln som korporation.