1. rigorös

  rigorö´s adj. ~t ORDLED: rig-or-ös
  Svensk ordbok
 2. Örebro stadga

  Örebro stadga, stadga antagen av riksdagen 1617 med rigorösa förbud mot kontakter med Polen och katolicismen.
 3. Walter Gordon

  Gordon, Walter, 1893–1939, tysk matematiker och fysiker, professor i Hamburg 1929–33, därefter verksam som matematiker vid Stockholms universitet.
 4. ajivika

  ajivika, ājīvika, eller ajivaka, i buddhistiska källor benämning på en medlem av en grupp asketer, under ledning av Makkhali Gosala, som samtidigt med buddhan Shakyamuni verkade i norra Indien.
 5. Jacob Boëthius

  Boëthius, Jacob, 1647–1718, präst; jämför släktartikel Boëthius.
 6. spartiater

  spartiater (grekiska Spartiatai), fullvärdiga (manliga) medborgare i antikens Sparta.
 7. autodrom

  autodrom, avspärrad och sluten, ofta specialbyggd, bana för motortävlingar eller provkörning av standardfordon.
 8. tatuering

  tatuering, permanent infärgning av huden, övervägande i dekorativt syfte.

 9. jansenism

  jansenism, strängt augustinsk åskådning inom den romersk-katolska kyrkan (huvudsakligen under 1600-talet), med Cornelis Jansens bok Augustinus som teologisk grund.
 10. Isaac Asimov

  Asimov, Isaac, 1920–92, amerikansk författare (född i Sovjetunionen), professor i biokemi vid Boston University.