1. rike

  rike, kategori i det biologiska hierarkiska systemet under domän och över fylum.
 2. rike

  rike, i germanska språk (isländska rigi, danska rige, tyska Reich) område som är en politiskt självständig enhet, dvs. stat.
 3. Mittens rike

  Mittens rike, vanlig västerländsk omskrivning för Kina.
 4. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.

 5. Guds rike

  Guds rike, himmelriket, ett huvudbegrepp i Jesu förkunnelse.
 6. Svea rike

  Svea rike, term som använts för en förmodad forntida riks- eller statsbildning hos svearna med centrum i Uppland.
 7. Juda rike

  Juda rike, Sydriket , rike som uppstod vid kungariket Israels delning, se Juda.
 8. Osmanska riket

  Osmanska riket, även Ottomanska riket, benämning på den turkiska statsbildning som uppkom ca 1300 i nordvästra Mindre Asien med den osmanska stammen som kärna och som 1923 ersattes av den turkiska republiken.
 9. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 10. västromerska riket

  västromerska riket, sentida benämning på romerska rikets västra hälft efter delningen mellan Theodosius I:s söner Honorius (i väster) och Arcadius år 395.