1. riklig

  ri`klig adj. ~t ORDLED: rik-lig
  Svensk ordbok
 2. Svea rike

  Svea rike, term som använts för en förmodad forntida riks- eller statsbildning hos svearna med centrum i Uppland.
 3. Guds rike

  Guds rike, himmelriket, ett huvudbegrepp i Jesu förkunnelse.
 4. rikligen

  ri`kligen adv. ORDLED: rik-lig-en
  Svensk ordbok
 5. kristendom

  kristendom, den religion som utgår från Jesus av Nasaret, av sina anhängare ansedd som den utlovade Messias/Kristus; av denna titel har kristendomen fått sitt namn.
 6. rike

  rike, kategori i det biologiska hierarkiska systemet under domän och över fylum.
 7. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 8. Gaeta

  Gaeta, stad i provinsen Latina i regionen Lazio, mellersta Italien; 20 900 invånare (2015).

 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.