1. riksdag

  riksdag, benämning på det folkvalda parlamentet i Sverige, Finland och Estland samt Danmark 1849–1951 och i Tyskland under olika perioder.
 2. riksdagen

  riksdagen, Sveriges folkrepresentation.

 3. riksdagsgrupp

  riksdagsgrupp, partigrupp i riksdagen.
 4. riksdagsordningen

  riksdagsordningen, RO, lag från 1947 som innehåller detaljerade bestämmelser om riksdagens organisation och arbetsformer.
 5. Västerås riksdag

  Västerås riksdag, av Gustav Vasa sammankallad riksdag 1527.
 6. riksdagshusbranden

  riksdagshusbranden, tyska Reichstagsbrand, den stora eldsvådan i riksdagshuset i Berlin 27 februari 1933.
 7. riksdagsval

  riksdagsval äger i Sverige rum vart fjärde år (1970–94 hölls de vart tredje år).
 8. riksdagen

  riksdagen, finska eduskunta, Finlands parlament, räknar sitt ursprung från 1906 då landet övergick från ståndslantdag till en enkammarlantdag vald med allmän och lika rösträtt.
 9. polsk riksdag

  polsk riksdag, benämning på stormig och resultatlös politisk sammankomst.
 10. Riksdagens ombudsmän

  Riksdagens ombudsmän, det officiella namnet på ämbetet Justitieombudsmannen (JO).