1. rim

  rim, ljudöverensstämmelse i början, mitten eller slutet av ord.
 2. rim

  rim´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: rimm-et
  Svensk ordbok
 3. manligt rim

  manligt rim, enstavigt slutrim.
 4. löpande rim

  löpande rim, trestavigt slutrim.
 5. kvinnligt rim

  kvinnligt rim, tvåstavigt slutrim. Benämningarna kvinnligt och manligt om tvåstavigt respektive enstavigt slutrim (kvinna – finna, man – fann) kommer från fornprovensalsk och fransk poetik, och där var det grammatiskt genus i adjektivböjningen som var utgångspunkten: maskulinformen ’bon’ (god) rimmar på ’nom’ (enstavigt), femininformen ’bonne’ (uttalades tvåstavigt) rimmar på ’personne’.
 6. rima

  rima, anatomisk term för springa, springformig öppning, t.ex. rima glottidis, röstspringan.
 7. rimflätning

  rimflätning, det mönster efter vilket rim återkommer i en dikt.
 8. rime riche

  rime riche, utökad ljudlikhet mellan två ord.
 9. rimofficium

  rimofficium, äldre, mindre adekvat benämning på den liturgiska sånggenren historia.
 10. Rimfaxe

  Rimfaxe, fornisländska Hrímfaxi, den häst som i fornnordisk mytologi drar Natten över himlavalvet, på samma sätt som Skinfaxe drar solen och Dagen.