1. rimflätning

  rimflätning, det mönster efter vilket rim återkommer i en dikt.
 2. rimflätning

  rim`flätning subst. ~en ORDLED: rim--flät-ning-en
  Svensk ordbok
 3. Pearl

  Pearl (’Pärlan’), engelsk anonym dikt från slutet av 1300-talet.
 4. Bálint Balassi

  Balassi, Bálint, 1554–94, ungersk renässanspoet.
 5. stavelseräknande vers

  stavelseräknande vers, syllabisk vers , versmått som grundar sig på principen att varje versrad har ett visst antal stavelser.
 6. rubaiyat

  rubaiyat, rubā˙īyāt, diktform i arabisk, persisk och turkisk poesi, bestående av två versrader om vardera två halvverser med rimflätningen a,  a /  b,  a.
 7. strof

  strof, en metrisk enhet som består av två eller flera versrader.
 8. terzin

  terzin, inom metriken en strof bestående av tre rader.
 9. versmått

  versmått, mönster för en dikts metriska struktur.
 10. rim

  rim är två eller flera ord som låter likadant i slutet.