1. rimflätning

  rimflätning, det mönster efter vilket rim återkommer i en dikt.
 2. rimflätning

  rim`flätning subst. ~en ORDLED: rim--flät-ning-en
  Svensk ordbok
 3. Pearl

  Pearl (’Pärlan’), engelsk anonym dikt från slutet av 1300-talet.
 4. rubaiyat

  rubaiyat, rubā˙īyāt, diktform i arabisk, persisk och turkisk poesi, bestående av två versrader om vardera två halvverser med rimflätningen a,  a /  b,  a.
 5. stavelseräknande vers

  stavelseräknande vers, syllabisk vers , versmått som grundar sig på principen att varje versrad har ett visst antal stavelser.
 6. Bálint Balassi

  Balassi, Bálint, 1554–94, ungersk renässanspoet.
 7. terzin

  terzin, inom metriken en strof bestående av tre rader.
 8. versmått

  versmått, mönster för en dikts metriska struktur.
 9. strof

  strof, en metrisk enhet som består av två eller flera versrader.
 10. canzon

  canzon, inom metriken en strof- och dikttyp med konstfullt flätade rim.