1. ria

    ria, vanligen ett torkhus inom en gårdsanläggning, ofta på grund av brandfaran uppförd ett stycke utanför den övriga gården, men termen har också använts om större anläggningar för torkning av t.ex. sjöskadad spannmål.
  2. förrådshushållning

    förrådshushållning, hushållning där livsmedel och djurfoder i stor utsträckning lagras i stället för att konsumeras färska.
  3. ria

    1ri`a subst. ~n rior ORDLED: ri-an
    Svensk ordbok