1. riska

  ris`ka subst. ~n riskor ORDLED: risk-an
  Svensk ordbok
 2. Dan Olof Riska

  Riska, Dan Olof, född 1944, finländsk teoretisk fysiker, forskare vid New York State University 1971–74, vid Michigan State University 1974–81, professor i fysik vid Helsingfors universitet sedan 1980.
 3. riskanalys

  riskanalys, se risk.
 4. riskavtäckning

  riskavtäckning, risköverföring , metod att genom försäkrings- eller återförsäkringsavtal fördela risker mellan olika riskbärare.
 5. riskavfall

  riskavfall, produkter från mänsklig aktivitet vilka kan medföra risker för människans hälsa.
 6. riskabel

  riska´bel adj. ~t riskabla ORDLED: risk-abl-are
  Svensk ordbok
 7. kemiskt riskavfall

  kemiskt riskavfall, en typ av farligt avfall.
 8. risk

  risk, i allmän betydelse möjlighet att något oönskat skall inträffa.
 9. riskor

  riskor, Lactarius, släkte basidsvampar i ordningen Russulales med ca 80 arter i Sverige.
 10. subjektiv risk

  subjektiv risk, den del av riskmomentet i en försäkring som betingas av försäkringstagarens psykiska egenskaper.