1. riskabel

  riska´bel adj. ~t riskabla ORDLED: risk-abl-are
  Svensk ordbok
 2. postiljon

  postiljon, titel inom Posten för tjänsteman som bl.a. befordrar post.
 3. batteri

  batteri, elektrokemisk strömkälla som innehåller primärceller (se cell), som är förbrukade efter en urladdning, eller sekundärceller, ackumulatorer, som kan laddas igen.
 4. fortplantningsstrategi

  fortplantningsstrategi, de beteenden och processer varigenom olika organismer producerar mesta möjliga avkomma av bästa möjliga kvalitet.
 5. läkemedel

  läkemedel, enligt läkemedelslagen (1992:859, definition omformulerad 2006) varje substans eller substanskombination som tillhandahålls med uppgift om att den endera har förebyggande eller behandlande verkan på sjukdom hos människor eller djur eller kan användas för att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller för att ställa diagnos.

 6. fruktvin

  fruktvin, vinliknande dryck framställd av andra frukter och bär än druvor.
 7. metadon

  metadon, syntetisk opioid med bl.a. smärtstillande och andningsdämpande effekt.
 8. aktinider

  aktinider, benämning på de i period 7 efter aktinium följande 14 grundämnena med atomnummer 90–103, som börjar med torium och slutar med lawrencium (se tabell).
 9. vågsam

  vå`gsam adj. ~t ~ma ORDLED: våg-samm-are
  Svensk ordbok
 10. riskfylld

  ris`kfylld adj. riskfyllt ORDLED: risk--fyll-da
  Svensk ordbok