1. historiebruk

  historiebruk, benämning på användande av historia i vid bemärkelse.
 2. magnetisk resonanstomografi

  magnetisk resonanstomografi, MR, MRT, ”magnetkamera”, radiologisk diagnostisk metod som grundas på fenomenet kärnspinnresonans och som sedan introduktionen på 1980-talet har fått stor medicinsk betydelse.

 3. efedrin

  efedrin, alkaloid som förekommer i några efedraväxter.
 4. lumbalpunktion

  lumbalpunktion, punctio lum­balis , provtagning av ryggmärgsvätska med hjälp av en kanyl som, efter lokalbedövning, förs in mellan de mjuka ryggmärgshinnorna i nedre delen av ländryggen, långt nedanför ryggmärgens slut.
 5. amniocentes

  amniocentes, punktion under graviditeten av amnionhålan, ett vätskefyllt rum runt fostret.
 6. risk

  risk, i allmän betydelse möjlighet att något oönskat skall inträffa.
 7. girobank

  girobank, av offentliga myndigheter grundad och kontrollerad penninginrättning som uppstod under 1500- och 1600-talen för att med bl.a. officiellt fastställda växelkurser skapa mera riskfria betalningar och därmed underlätta handeln.
 8. Hamburger Bank

  Hamburger Bank, Hamburger Wechsel-Bank, Hamburg, grundades 1619 som offentlig växel- eller girobank med uppgift att i handelns intresse tillhandahålla riskfria betalningssystem.
 9. William F Sharpe

  Sharpe, William Forsyth, född 1934, amerikansk nationalekonom, professor vid University of Washington i Seattle 1967–68, vid University of California i Irvine 1968–70 och därefter vid Stanford University.
 10. födosöksstrategi

  födosöksstrategi, beteenden som utförs av ett visst djur för att utnyttja en viss näringskälla.