1. rit

  rit, dels en sedvänja eller ett bruk med religiös eller magisk innebörd, som kan ingå i en kulthandling, dels en fastställd ordning för en ceremoni eller liknande förrättning (i vilka fall man ibland föredrar benämningen ritual).
 2. ritenuto

  ritenuto, musikalisk tempobeteckning: återhållande.
 3. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 4. rita

  rita , ṛta (sanskrit, i sin ursprungliga betydelse troligen ’det som är fästat’ eller ’hopfogat’), i de vediska texterna den sanna och rätta ordningen och det gudomliga rättesnöret för världen.
 5. Rita

  Rita, kvinnonamn, ursprungligen kortform av italienska Margherita (av samma ursprung som Margareta), men senare också av andra namn, såsom Carita.
 6. Skogskyrkogården

  Skogskyrkogården, Södra begravningsplatsen, i Enskede, Stockholm, ritades av Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz och stod i huvudsak färdig 1940.
 7. August Strindberg

  Strindberg, Johan August, född 22 januari 1849, död 14 maj 1912, författare och konstnär.

 8. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 9. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.
 10. Ales stenar

  Ales stenar, Sveriges största bevarade skeppssättning, belägen på Kåsehuvud norr om Kåseberga i Valleberga, sydöstra Skåne.