1. ritning

  ritning, avbildning i projektioner, sektioner och så vidare av ett objekt.

 2. DNA

  DNA, deoxiribonukleinsyra, den makromolekyl som utgör genomet (arvsmassan) hos alla kända levande organismer (huvudkomponent i kromosomer) samt hos flera virus.

 3. ritning

  ri`tning subst. ~en ~ar ORDLED: rit-ning-en
  Svensk ordbok
 4. ribosom

  ribosom [uttalas ribbåså´m] är en partikel i en levande cell där proteiner tillverkas. Man kan säga att ribosomerna är cellens proteinfabriker.
 5. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 6. transkription

  transkription, omskrivning, inom cellbiologin framställning av RNA med DNA som mall.
 7. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 8. Frihetsstatyn

  Frihetsstatyn, engelska The Statue of Liberty (egentligen Liberty Enlightening the World), även kallad ”Frihetsgudinnan”, kolossalstaty vid inloppet till New Yorks hamn, invigd 1886, utförd efter ritning av den franske skulptören F.A. Bartholdi.
 9. konstruktion

  konstruktion är något som är hopsatt av flera olika delar, till exempel en byggnad, en apparat eller en maskin.
 10. Bauhaus

  Bauhaus, egentligen Staatliches Bauhaus in Weimar, pedagogiskt och designhistoriskt viktig konst- och hantverksskola, grundad av Walter Gropius 1919 efter en sammanslagning av den konsthantverksskola som Henry van de Velde lett sedan 1902 och konstakademin i Weimar.