1. Robinson Crusoe

  Robinson Crusoe, Robinson Kruse, huvudpersonen–berättaren i Daniel Defoes berömda roman ”The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe” (1719), om den skeppsbrutne sjömannen på en obebodd östra
 2. Robert K Merton

  Merton, Robert King, 1910–2003, amerikansk sociolog, professor vid Columbia University 1947–79.
 3. robinsonad

  robinsonad, berättelse om någon eller några som lider skeppsbrott eller av andra skäl isoleras från civilisationen och kämpar för överlevnad, efter mönster av Defoes ”Robinson Crusoe”.
 4. Robert Nozick

  Nozick, Robert, 1938–2002, amerikansk filosof, professor vid Harvard University från 1969.
 5. robotteknik

  robotteknik, tvärvetenskapligt ämne som inbegriper mekanik, elektroteknik, reglerteknik och produktionsteknik för utveckling och användning av robotar.
 6. robot

  robot, manipulator, fast eller rörlig, med datoriserad styrning och med inbyggd flexibilitet att utföra varierade uppgifter genom omprogrammering och utnyttjande av sensorer.
 7. Robert D Putnam

  Putnam, Robert David, född 9 januari 1941, amerikansk statsvetare, professor i statsvetenskap vid University of Michigan 1975–79 och vid Harvard University sedan 1979.
 8. robbert

  robbert, omgång i sällskapsbridge när spelarna i ett par tagit första och andra utgång.
 9. Robin Hood

  Robin Hood är hjälte i berättelser från medeltidens England.
 10. robot

  robot, missil, motordriven, styrbar vapenbärare som själv styr mot målet eller leds mot detsamma.