1. robinior

    robinior, Robinia, släkte ärtväxter med knappt 20 arter lövfällande träd och buskar från Nordamerika och Mexico.
  2. ärtväxter

    ärtväxter, baljväxter, Fabaceae (tidigare Leguminosae), familj växter med cirka 20 000 arter örter, buskar och träd med mycket växlande växtförhållanden, alltifrån vatten till torr miljö; många arter klättrar genom att slingra eller med klängen, vissa är lianer.