1. robust

  robust betyder ’kraftig och tålig’.
 2. robust inferens

  robust inferens, del av den statistiska inferensen där man använder metoder (för t.ex. parameterskattning och test) som är mindre känsliga för avvikelser från de antaganden man gjort om den bakomliggande modellen.
 3. robustakaffe

  robustakaffe, kongokaffe, Coffea canephora (syn. C. robusta), art i familjen måreväxter.
 4. Paranthropus robustus

  Paranthropus robustus, art i släktet Paranthropus som levde för 2,0–1,2 miljoner år sedan i Sydafrika.
 5. robusta australopiteciner

  robusta australopiteciner, benämning på en grupp utdöda homininer av släktet Paranthropus.
 6. robust

  robus´t adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 7. robust regression

  robust regression, skattningsmetod inom regressionsanalysen som till skillnad från den vanliga minstakvadratmetoden är föga känslig för avvikande observationer i datamaterialet.
 8. Australopithecus robustus

  Australopithecus robustus, utdöd hominin, tidigare namn på Paranthropus robustus.
 9. fjordhäst

  fjordhäst, fjording, vestlandshäst, gammal hästras från Vestlandet i Norge med black färg och ståndman som utmärkande drag.
 10. kanin

  kanin, tamkanin, tamform som härstammar från vildkanin.