1. ROL

  ROL, till 2005 internationell valutabeteckning för rumänsk leu.

 2. rola-rola

  rola-rola , balansnummer där akrobaten balanserar på en bräda som vilar på en roterande cylinder eller, numera ofta, ett flertal cylindrar och brädor eller pallar ovanpå varandra.
 3. Artur Rolén

  Rolén, Artur, 1894–1972, skådespelare.
 4. rolighet

  ro`lighet subst. ~en ~er ORDLED: ro-lig-het-en
  Svensk ordbok
 5. Ilhéu das Rôlas

  Ilhéu das Rôlas, ö i södra São Tomé och Príncipe; för belägenhet se landskarta São Tomé och Príncipe.
 6. rolig

  ro`lig adj. ~t ORDLED: ro-lig
  Svensk ordbok
 7. amusant

  amusant, roande, rolig, lustig.
 8. Pettson och Findus

  Pettson och Findus är figurer i böcker av Sven Nordqvist.
 9. apati

  apati är en känsla av att inget är roligt längre.
 10. Invisible College

  Invisible College, inofficiell benämning på en grupp intellektuella som från 1645 och framåt samlades i London och Oxford för att diskutera den nya naturvetenskapen.