1. ros

  ros, växten, se rosor.
 2. Rosa Parks

  Parks, Rosa, 1913–2005, amerikansk medborgarrättsförkämpe.

 3. rosh hashana

  rosh hashana är en viktig och allvarlig högtid inom judendomen.

 4. rostfritt stål

  rostfritt stål, järnlegering med god förmåga att motstå angrepp av atmosfär, vatten och lösningar av syror, salter och alkalier.
 5. rost

  rost är korrosion på föremål av järn och stål.
 6. Rosalind E. Franklin

  Rosalind Franklin var en brittisk biofysiker. Hon föddes 1920 och dog 1958.
 7. ros

  ros, heraldisk bild, mycket vanligt förekommande.
 8. rosfönster

  rosfönster, rosettfönster , hjulformat glasfönster med en mångfald koncentriskt ordnade och kronbladsliknande former.
 9. Rosettestenen

  Rosettestenen, Rosettastenen, en stor stenplatta med en inskrift från 196 f.Kr.
 10. rosornas krig

  rosornas krig (engelska The Wars of the Roses), en serie engelska inbördeskrig 1455–85 mellan släktgrenarna Lancaster (röd ros i vapenskölden) och York (vit ros), båda tillhörande dynastin Plantagenet.