1. rost

  rost, bruna korrosionsprodukter som i huvudsak består av hydratiserade järnoxider.
 2. rostig

  rostig [rås`t-] adj. ~t ORDLED: rost-ig
  Svensk ordbok
 3. rost

  rost, galler , vid ved- eller koleldning det eldfasta galler av järn på vilket bränslet vilar under förbränningen.
 4. rost

  rost, växtsjukdomar som orsakas av rostsvampar och som fått namn av svamparnas rostbruna sommarspormassor.
 5. rhenium

  rhenium, metalliskt, sällsynt grundämne i grupp 7 i periodiska systemet, kemiskt tecken Re.
 6. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 7. speltvete

  speltvete, spelt, dinkel, fuldinkel, sandvete, Triticum aestivum ssp. spelta (synonym T. spelta), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.
 8. maniok

  maniok, kassava, Manihot esculenta (synonym M. utilissima), art i familjen törelväxter.

 9. sädesslag

  sädesslag, relativt storfröiga gräsarter vilkas kärnor efter malning eller annan beredning används till föda och foder.
 10. banan

  banan, Musa Dessertbanan-Gruppen, odlade sorter med sötsmakande frukter i växtfamiljen bananväxter.