1. rova

  rova, Brassica rapa Rapifera-gruppen, sortgrupp inom arten Brassica rapa i familjen korsblommiga växter.
 2. rovsyrsor

  rovsyrsor, ibland gladiatorrätvingar, Mantophasmatodea, ordning insekter som förekommer i åtminstone södra och östra Afrika.
 3. rovspindel

  rovspindel, Pisaura mirabilis, art i familjen vårdnätspindlar.
 4. rovstinkflyn

  rovstinkflyn, annat namn på insektsfamiljen rovskinnbaggar.
 5. rovskräckor

  rovskräckor, äldre namn på insektsordningen bönsyrsor.
 6. rovsteklar

  rovsteklar, annat namn på insektsfamiljen grävsteklar.
 7. rovsvampar

  rovsvampar, rundmaskfångande svampar , marklevande, främst imperfekta svampar med förmåga att angripa små rundmaskar eller deras ägg.
 8. rovskinnbaggar

  rovskinnbaggar, rovstinkflyn , Reduviidae, familj i insektsunderordningen skinnbaggar.
 9. predation

  predation, förhållandet att ett djur, en predator, dödar och helt eller delvis konsumerar ett annat djur.
 10. maneter

  maneter, Scyphozoa, klass nässeldjur som har världsvid utbredning i alla hav och som omfattar ca 200 arter i ordningarna bägarmaneter, ringmaneter, skivmaneter, lungmaneter och kubmaneter; kubmaneter får dock numera ofta utgöra en egen klass.