1. ruffig

  ruff`ig adj. ~t ORDLED: ruff-ig
  Svensk ordbok
 2. ruff

  ruff, täckt utrymme i mindre arbets- eller nöjesbåt.
 3. ruff

  ruff, det oklippta område som omger de klippta delarna (tee, fairway och green) på en golfbana.
 4. golf

  golf, ett precisionsspel med klubba och boll på särskilda banor, där det gäller att slå bollen i hål med så få slag som möjligt.

 5. Thomas Ruff

  Ruff, Thomas, född 1958, tysk fotograf, känd för sitt bildmässiga experimenterande.
 6. Petterssonbåt

  Petterssonbåt, motorbåtstyp konstruerad av Carl Gustaf Pettersson.
 7. ruffa

  ruff`a verb ~de ~t ORDLED: ruff-ar SUBST.: ruffande, ruffning (till 1); 2ruff (till 2)
  Svensk ordbok
 8. ruff

  3ruff [ruf´] äv. rough [raf´ el. ruf´] subst. ~en ~ar ORDLED: ruff-en, rough-en
  Svensk ordbok
 9. ruff

  2ruff subst. ~en el. ~et ORDLED: ruff-en
  Svensk ordbok
 10. ruff

  1ruff subst. ~en ~ar ORDLED: ruff-en
  Svensk ordbok