1. rundade vokaler

  rundade vokaler, vokaler som uttalas med framskjutna eller rundade läppar, vilket ger en karakteristisk, liten läppöppning som påverkar vokalfärgen.
 2. runda fönstret

  runda fönstret, fenestra rotunda , fenestra cochleae, öppning mellan trumhålan och innerörats nedre benkanal ( scala tympani) i snäckan ( cochlea).
 3. Joel Rundt

  Rundt, Joel, 1879–1971, finlandssvensk lyriker.
 4. runda

  1run`da subst. ~n rundor ORDLED: rund-an
  Svensk ordbok
 5. rund

  2rund subst. ~en ~er ORDLED: rund-en
  Svensk ordbok
 6. rund-

  rund- förled
  Svensk ordbok
 7. rundlig

  run`dlig adj. ~t ORDLED: rund-lig
  Svensk ordbok
 8. runda

  2run`da verb ~de ~t ORDLED: rund-ar SUBST.: rundande, rundning
  Svensk ordbok
 9. rund

  1rund adj. runt
  Svensk ordbok
 10. elefanter

  elefanter, Elephantidae, den enda nu levande familjen inom ordningen elefantdjur.