1. Rus

  Rus, etnisk, social och politisk benämning på det slaviska område där Ryssland uppstod.
 2. rusa

  ru`sa verb ~de ~t ORDLED: rus-ar SUBST.: rusande, rusning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 3. Rusayfa

  Rusayfa, stad i norra Jordanien; för belägenhet se landskarta Jordanien.
 4. Rusape

  Rusape, stad i östra Zimbabwe; för belägenhet se landskarta Zimbabwe.
 5. gepard

  gepard, cheetah, jaktleopard, Acinonyx jubatus, art i familjen kattdjur.
 6. gejser

  gejser, typ av het källa som då och då kastar ut en fontän av kokande vatten och vattenånga.
 7. rus

  rus, tillstånd med påverkan på omdöme och reaktionsförmåga som uppstått genom drogpåverkan.

 8. viking

  viking är ett namn på en person som under vikingatiden var krigare eller sjörövare och som kom från Norden.
 9. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 10. nationalitetsbeteckning

  nationalitetsbeteckning, synlig beteckning på motorfordon, flygplan och fartyg vilken anger deras nationalitet.