1. in vino veritas

  in vino veritas, under ruset kommer sanningen fram.
 2. Elpenor

  Elpenor (grekiska Elpēnōr), enligt Homeros en ung man i Odysseus besättning.
 3. rus

  rus, tillstånd med påverkan på omdöme och reaktionsförmåga som uppstått genom drogpåverkan.

 4. kokain

  kokain, bensoylmetylekgonin, C17H21NO4, centralstimulerande alkaloid som framställs ur den sydamerikanska kokabuskens blad.
 5. återtripp

  återtripp, engelska flashbacks, återupplevelse av ett drogrus utan att drogen tillförts på nytt, ofta lång tid efter avslutat missbruk.
 6. apollinsk

  apollinsk, apollinisk, apollonsk, estetiskt begrepp härlett från Apollon, ljusets gud, och infört av Nietzsche i ”Die Geburt der Tragödie” (1872).
 7. alkoholrus

  alkoholrus, det rus man upplever efter intag av alkohol.
 8. PCP

  PCP, angel dust, fencyklidin, 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin, hallucinogent, narkotikaklassat ämne, från början narkosmedel.
 9. sniffning

  sniffning, berusning genom inandning av ångorna från olika fettlösande vätskor, t.ex. thinner eller kontaktlim.
 10. Göran Sommardal

  Sommardal, Göran, född 1947, författare och kritiker, sinolog.