1. rust

  rust, äldre grundläggningskonstruktion, se rustbädd.
 2. Bernhard Rust

  Rust, Bernhard, 1883–1945, tysk politiker (nazist).
 3. rustbädd

  rustbädd, rust, rustverk, äldre typ av grundläggningskonstruktion av trä som utnyttjades vid svag undergrund.
 4. rustik

  rustik, inom arkitekturen murverk av kvadersten där stenblocken framträder i kraftig relief med tydligt indragna fogar.
 5. rusthåll

  rusthåll, hemman som anskaffade och underhöll ryttare med häst och utrustning.
 6. rustmästare

  rustmästare, militär tjänstegrad för officer vid artilleriet under 1500-talet, för underofficer vid infanteriet ca 1615 till 1835 samt högsta underbefälsgrad vid armén och flygvapnet 1957–72.
 7. rustning

  rustning är skydd mot vapen.
 8. rusticering

  rusticering, begrepp inom arkitekturen och byggnadstekniken med innebörden att ge en byggnad, en vägg eller annan yta ett rustikt utseende.
 9. rustkammare

  rustkammare, förr och egentligen förvaringsrum för vapen på borgar eller slott; numera framför allt museisamling av gamla vapen, etnografika och naturalia, fungerande som ett äreminne över en furstlig eller adlig ätt.
 10. rusttjänst

  rusttjänst, historisk term för rekrytering av tungt rytteri i Sverige.