1. rustning

  rustning är skydd mot vapen.
 2. rustningsbegränsningsavtal

  rustningsbegränsningsavtal, avtal mellan två eller flera parter syftande till att reglera militära styrkenivåer eller specifika vapensystem vad gäller antal, utplacering och tekniska prestanda.

 3. rustning

  rus`tning subst. ~en ~ar ORDLED: rust-ning-en
  Svensk ordbok
 4. kapprustning

  kapprustning, växelvis ökning av den militära kapaciteten mellan två eller flera parter.
 5. Augustus

  Augustus, född 23 september 63 f.Kr., död 19 augusti 14 e.Kr., romersk statsman, den man vars namn och regering skapade och gav innehåll åt ordet och begreppet kejsare.
 6. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf, född 9 december 1594, död 6 november 1632, svensk kung 1611–32, son till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp.
 7. säkerhetspolitik

  säkerhetspolitik, sammanfattande benämning på de åtgärder ett lands regering vidtar mot yttre hot.

 8. Athena

  Athena var klokhetens, vetenskapens och hantverkets gudinna i den grekiska religionen.

 9. romersk religion

  romersk religion, den romerska statens erkända, statsstödda, offentliga gudar, prästerskap, kulter, riter och festkalender.
 10. Magnus Ladulås

  Magnus Ladulås var kung av Sverige 1275–1290.