1. rutin

  rutin, flavonglykosid som kan utvinnas ur blomknoppar av det ostasiatiska pagodträdet Sophora japonica (familjen ärtväxter), ur bovete ( Fagopyrum esculentum) eller ur det australiska trädet Eucalyptus macrorhynca.
 2. rutin

  ruti´n subst. ~en ~er ORDLED: rut-in-en
  Svensk ordbok
 3. rutinerad

  rutine´rad adj. rutinerat ORDLED: rut-in-er-ad
  Svensk ordbok
 4. internrevision

  internrevision, funktion i vissa större företag och förvaltningar som på den verkställande ledningens uppdrag granskar säkerheten och effektiviteten i rutinerna för ekonomistyrning.
 5. pejling

  pejling, sjöterm. Bestämning av bäring genom att sikta mot ett föremål över en pejlkompass eller pejlskiva.
 6. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 7. kostnads–intäktsanalys

  kostnads–intäktsanalys, KI-analys, samlande benämning på olika metoder att indela, observera samt mäta kostnader och intäkter.
 8. bytvång

  bytvång, ett i det äldre svenska jordbruket tillämpat regelsystem för den kollektiva bruksform som bysamfälligheten utgjorde.
 9. Euroclear Sweden

  Euroclear Sweden, Stockholm, aktiebolag som handlägger olika rutiner inom värdepappersområdet, bl.a. aktieregistrering.
 10. FIAF

  FIAF, Fédération Internationale des Archives du Film , internationell sammanslutning av nationella filmarkiv, grundad 1938, sedan 1969 med sekretariat i Bryssel.