1. rygg

  rygg, hos människan bålens baksida från nackbenet ned till svansbenet.
 2. Rygge

  Rygge, kommun i Østfold fylke, sydöstra Norge.

 3. rygga

  rygg`a verb ~de ~t ORDLED: rygg-ar SUBST.: ryggande, ryggning
  Svensk ordbok
 4. rygg

  rygg subst. ~en ~ar ORDLED: rygg-en
  Svensk ordbok
 5. Mittatlantiska ryggen

  Mittatlantiska ryggen, detsamma som Atlantiska centralryggen.
 6. Centralindiska ryggen

  Centralindiska ryggen, Indiska centralryggen, submarin rygg i Indiska oceanen.
 7. mittoceanisk rygg

  mittoceanisk rygg, oceanisk rygg , bergskedja på havsbottnen som höjer sig 0,5–3 km över omgivande djuphavsslätt.
 8. Hannah Ryggen

  Ryggen, Hannah, född Jönsson, 1894–1970, svensk-norsk textilkonstnär.
 9. Nicolai Rygg

  Rygg, Nicolai, 1872–1957, norsk ekonom och bankman, professor i nationalekonomi och statistik vid universitetet i Oslo 1910–13, chef för Statistisk sentralbyrå 1913–20 och för Norges Bank 1920–46.
 10. Akwapin-Togo-ryggarna

  Akwapin-Togo-ryggarna, berg i sydöstra Ghana; för belägenhet se landskarta Ghana.